piątek, 19 kwietnia 2013

Jurassic Cup 2013 - canceled

Unfortunately, the 5th edition of Jurassic Cup will not take place as scheduled. We will not write about the causes, because these are few. Anyway, we were forced to cancel this traditional event. Probably we organize it, as it was in recent years, in the autumn, but we will inform you of any date later.

Niestety, ale V edycja Jurassic Cup nie odbędzie się w planowanym terminie. Nie będziemy pisać o przyczynach, bo tych jest kilka. W każdym razie, zmuszeni zostaliśmy do odwołania tych tradycyjnych już zawodów. Prawdopodobnie zorganizujemy je, tak jak to było w ostatnich latach, na jesieni, ale o ewentualnej dacie poinformujemy Was w późniejszym terminie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz